Nefrodata live!

Samen met onze partner Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ) zijn we druk doende om de database en rapportages van Renine te vernieuwen. De eerste zichtbare stap is Nefrodata, het registratie- en rapportageplatform dat 10 maart, op World Kidney Day, live is gegaan op de Nefrovisie-website. Via dit platform zijn de landelijke cijfers uit Renine te zien voor het publiek. Voor de dialysecentra volgt binnenkort een portal. Gebruikers in de centra krijgen toegang tot een centrumspecifiek deel waar zij zowel centrumrapportages met actuele gegevens kunnen downloaden als klinische gegevens naar Renine kunnen uploaden. Wij hopen hiermee te voorzien in een behoefte van de centra om op een eenvoudige wijze te kunnen beschikken over belangrijke data.

Zelf een rapport samenstellen

Het voordeel van de nieuwe rapportagetool is dat men in de landelijke statistieken zelf selecties naar onder andere therapie, geslacht en primaire diagnose kan maken. Ook kan men met de (zelfgemaakte) grafieken eigenhandig een rapport samenstellen. Daarnaast is het voor een dialysecentrum makkelijker geworden om geclusterde rapportages op te vragen. Tijdens de NND zal in het Nefrovisieblok (dinsdag 22 maart, 14.15 uur) een demo gegeven worden van de rapportagetool.

De Renine-website blijft tijdelijk nog wel beschikbaar, maar de landelijke en centrumspecifieke rapportages zullen er niet meer te zien zijn (met uitzondering van het centrumperiodeoverzicht).

Komende maanden zal het Nefrodata portal voor de dialysecentra verder uitgebreid worden. Elk centrum krijgt toegang tot de eigen patiëntgegevens in Renine en ook zullen kwaliteitscontroles op Renine via het portal zichtbaar worden.

Indien u wensen of vragen heeft, kunt u deze sturen naar Lara Heuveling.