Nefrodata blijft vernieuwen

Afgelopen februari heeft een uitbreiding van Nefrodata plaatsgevonden. Zo zijn er verbeteringen in de jaarcontrole aangebracht en zijn responsoverzichten voor de PROMs toegevoegd. In mei 2019 komt een vernieuwd benchmarkrapport voor elk centrum beschikbaar in de centrumportal van Nefrodata. Bij nieuwe releases wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de inbreng van de gebruikers. Ook tijdens de gebruikersinstructies die Nefrovisie recent aanbood, zijn weer wensen en verbeterpunten naar voren gekomen. 

De weergave van de foutmeldingen bij de jaarcontrole na verwerking van Diamantberichten is aangepast. Daarnaast is de functionaliteit voor de PROMs uitgebreid. Behalve de mogelijkheid om uitnodigingsbrieven voor patiënten te creëren in Renine, is nu ook de respons zichtbaar en is het eenvoudiger geworden om het antwoordoverzicht van de patiënt in te zien.

In mei 2019 wordt het nieuwe benchmarkrapport toegevoegd aan Nefrodata. Dit vervangt het huidige Renine-visitatierapport. Het uitgebreide benchmarkrapport toont naast gegevens en uitkomsten gebaseerd op gegevens uit Renine, ook gegevens over de indicatoren chronische nierschade (openbare data) en de resultaten van PREMs (CQI-vragenlijsten) en PROMs indien uitgevoerd via Nefrovisie. Dit benchmarkrapport wordt gebruikt bij de visitatie van de dialysecentra. In het rapport zijn veel uitkomsten weergegeven in funnelplots. Dit zijn grafieken waarin het eigen centrum wordt vergeleken met het landelijk gemiddelde en met de andere (geanonimiseerde) dialysecentra in Nederland.

Vernieuwing en verbetering van Nefrodata vindt plaats in afstemming met de sectie Registratie van de NFN. Daarnaast is de informatie van gebruikers waardevol. Eens in de twee jaar wordt hiervoor een evaluatie van de centrumportal onder gebruikers uitgevoerd. Deze evaluatie zal ook dit jaar weer plaatsvinden in mei. Daarnaast geeft Nefrovisie jaarlijks gebruikersinstructies. Ook hier wordt feedback verkregen over het functioneren van de centrumportal. Afgelopen jaar zijn vier bijeenkomsten georganiseerd waaraan 54 gebruikers uit de centra deelnamen. Het waren succesvolle bijeenkomsten die in de evaluatie goed beoordeeld zijn. Tijdens de instructie worden gebruikers wegwijs gemaakt in de centrumportal, met aandacht voor het registreren van gegevens in Renine via onder andere de module patiëntbeheer in de portal. Daarnaast worden ook de komende vernieuwingen genoemd, waarbij dit jaar de focus lag op de PROMs-vragenlijsten.

Wil u meer weten over Nefrodata? Neem dan contact op met Lara Heuveling of Sylvia Vogelaar via renine@nefrovisie.nl.