Kwaliteitsindicatoren zorg bij chronische nierschade

Sinds 2012 zijn ziekenhuizen verplicht om Zichtbare Zorg (ZiZo) indicatoren aan te leveren. Het doel: per sector tot een set openbare kwaliteitsgegevens over de zorg komen. Voor de predialyse en dialysebehandeling zijn vijf indicatoren vastgesteld.

De ZiZo-indicatoren voor de predialyse en dialysebehandeling zijn:

  • aandeel patiënten dat start met een vorm van chronische dialyse bij een eGFR > 15 ml/min.
  • aandeel patiënten dat na minimaal zes maanden start met predialyse in de vorm van chronische dialyse met een functionerende toegang
  • aandeel pre-emptieve niertransplantaties
  • aandeel patiënten dat na zes maanden sinds de start met een vorm van chronische dialysebehandeling een transplantatiestatus heeft
  • volumegegevens per dialysecentrum.

In samenspraak tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), NVN, NFN en Nefrovisie heeft een update van deze indicatoren plaatsgevonden. Daarbij zijn de definities en de toelichting voor de uitvraag over 2015 aangescherpt. Een belangrijke toegevoegde voorwaarde is dat een aanleverend centrum beschikt over het HKZ-certificaat.

Deze update ligt ter beoordeling bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Indien zij akkoord gaan, worden de indicatoren opgenomen in het overzicht van het Zorginstituut Nederland. Dit houdt in dat zorgverzekeraars geen andere data kunnen uitvragen bij ziekenhuizen. Het is goed dat de centra dit zelf in de gaten houden. Indien zorgverzekeraars wel andere data uitvragen, dan kunt u dat aan ons melden. Nefrovisie zal dit dan met ZN en Zorginstituut Nederland opnemen.

Voor de komende jaren zijn er afspraken gemaakt over een uitbreiding van het aantal uit te vragen indicatoren waaronder mortaliteit, complicaties van behandelingen, etalagegegevens van centra en patiëntgerelateerde uitkomsten. Nadere definiëring en toelichting volgen op een later moment.
Het is de insteek om deze data zoveel mogelijk uit Renine te halen zodat de registratielast voor de centra beperkt blijft. Het verplicht stellen van de aanlevering van Renine plus data per 1-1-2016, zoals besloten door de NFN, zal hierbij een belangrijke ondersteuning zijn.