Jaarcontrole Renine

Aan het begin van ieder jaar stuurt Nefrovisie de dialysecentra een statusoverzicht van alle patiënten die op 1 januari in Renine waren geregistreerd. Deze zogeheten jaarcontrole is bedoeld om de compleetheid en juistheid van de in Renine geregistreerde gegevens te kunnen waarborgen.

De centra kunnen eventuele correcties op de jaarcontrole aan Nefrovisie doorgeven, waarna de gegevens een definitieve status krijgen en beschikbaar worden gesteld via Reninet, het besloten deel van Renine waarin de centra hun eigen gegevens kunnen inzien. Ook worden de Renine-rapportages, die gebruikt worden bij de visitatie, gegenereerd na goedkeuring van de jaarcontrole.

Dit jaar is de jaarcontrole eind februari naar de dialysecentra verstuurd. De centra hebben nu tot half april de tijd om de geregistreerde gegevens van 2014 te controleren en eventueel te corrigeren. Het streven is om begin juni de data over 2014 op de website van Renine te kunnen publiceren.

Met vragen over de jaarcontrole van Renine kunt u terecht bij Sylvia Vogelaar