Landelijke cijfers Renine 2015

De jaarcontrole van de door de dialysecentra aan Renine geleverde data is afgerond. Dit betekent dat de landelijke cijfers over 2015 nu beschikbaar zijn.

Jaarcontrole

Eind februari is de jaarcontrole aan de dialysecentra in Nederland verzonden. Dit is een jaarlijks terugkomend fenomeen. De centra worden dan verzocht om te checken of het patiëntoverzicht van 1 januari 2016 juist en volledig is. De volledigheid en juistheid van de gegevens in Renine is van groot belang voor de kwaliteit van de uitkomsten van analyses en de rapportages die gebruikt worden voor de visitatie.

Landelijke cijfers

De landelijke cijfers zijn ververst en via Nefrodata te zien voor het publiek. Met de rapportagetool is het mogelijk om in de landelijke statistieken zelf selecties naar onder andere therapie, geslacht en primaire diagnose te maken. Ook kan men met de (zelfgemaakte) grafieken eigenhandig een rapport samenstellen.

Actueel visitatierapport

Voor de dialysecentra betekent afronding van de jaarcontrole dat het visitatierapport geüpdatet is en nu de cijfers van 2013 t/m 2015 weergeeft. Voor de komende visitaties zal het meest actuele rapport in ADAS geüpload worden. Daarnaast kan het visitatierapport via de centrumportal van Nefrodata worden opgevraagd door daarvoor bevoegde medewerkers in een dialysecentrum. Het visitatierapport bevat nu ook de rapportage van de aangeleverde klinische gegevens.

Tijdelijke stop data-aanlevering Renine

Momenteel vinden de voorbereidingen plaats voor de verhuizing van de Renine-database vanuit de NTS in Leiden naar IVZ in Houten. Om deze overgang goed te laten verlopen, is het nu tijdelijk niet mogelijk om Renine-data aan te leveren. Dit geldt zowel voor de papieren mutatieformulieren als voor de Diamantberichten. Wij zullen de dialysecentra informeren wanneer de registratie bij IVZ in de lucht is.

Indien u vragen heeft, kunt u deze sturen naar Lara Heuveling.