Value based health care: ook interessant voor de nefrologie!

Op vrijdag 29 januari vond in het Maasstad ziekenhuis een seminar over Value based healthcare plaats. Het seminar behandelde een interessante theorie van Michael Porter die zijn bedrijfskundig concept voor de gezondheidszorg heeft aangepast. Daarbij is het doel om ‘value’ te genereren voor de patiënt en de maatschappij. Value is gedefinieerd als ‘verbetering van kwaliteit gerelateerd aan lagere kosten’. Over de kwaliteit vanuit patiëntenperspectief gaf NVN-directeur Hans Bart een fraaie presentatie. Aan de hand van een aantal fragmenten uit patiënteninterviews liet hij zien dat kwaliteit voor patiënten toch echt iets anders kan zijn dan de kwaliteit die zorgprofessionals nastreven.

Nefroloog Iris Verberk-Jonkers legde uit hoe het project in het Maasstad ziekenhuis is verlopen. Kwaliteit is op de dialyseafdeling gemeten met de ‘welbevindenmeter’, een instrument dat door de maatschappelijk werkers van het Maasstad ziekenhuis is ontwikkeld. In een periode van een half jaar bleek de score op de welbevindenmeting bij de patiënten niet te zijn veranderd. De welbevindenmeter is te downloaden via de website www.vmwn.nl.

Marc Hemmelder van Nefrovisie vertelde over het belang van een uniforme en gevalideerde meting van kwaliteit, omdat dit het mogelijk maakt om centra met elkaar te vergelijken. Daarom heeft Nefrovisie het project ‘Ontwikkeling en validering PROMs nefrologie’ gestart. Na een toelichting vanuit de zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie werd het seminar beëindigd met een discussie over stellingen. Met name het kostenaspect bleek in de discussie over value based health care moeilijk te verwerken. Het inzicht in daadwerkelijke kosten en besparingen ontbreekt veelal in de ziekenhuizen. Dit is een belangrijk onderwerp om nader te analyseren, omdat zonder een goede financiële paragraaf de ‘value’ in de theorie van Porter niet te bepalen is.