Hoge respons op CQI Dialyse

In 2014 hebben 28 dialysecentra de NVN-kwaliteitstoets (CQI Dialyse) door Nefrovisie laten uitvoeren. Nog niet eerder heeft Nefrovisie (en voorloper Hans Mak instituut) zoveel centra in een jaar ondersteund bij de uitvoering van de CQI Dialyse. Het hoge aantal zien wij als een indicator van het belang dat de centra hechten aan het meten van klanttevredenheid. Ongetwijfeld speelt ook een rol dat Nefrovisie heeft aangeboden de CQI Dialyse gratis online af te laten nemen.

Veruit de meeste centra kozen voor de gratis variant waarbij de vragenlijst uitsluitend online kon worden ingevuld. In totaal hebben 1007 patiënten die dialyseren in het dialysecentrum en 116 thuisdialysepatiënten de vragenlijst ingevuld. Bij de centrumdialyse komt de respons neer op bijna één op de vijf patiënten in Nederland.

Spiegelrapportage

Alle centra hebben de uitvoering inmiddels afgerond en Nefrovisie heeft elk van de deelnemende centra een rapport met de eigen resultaten gestuurd. Daarnaast zijn de resultaten van alle deelnemende centra samengevoegd in één spiegelrapportage met daarin de geaggregeerde resultaten van alle deelnemende centra in 2014. Elk centrum kan daardoor zien hoe de resultaten van het eigen centrum zich verhouden tot het totaal van alle deelnemende centra. De spiegelrapportage is vorige week overhandigd aan Hans Bart, directeur van de Nierpatiënten Vereniging Nederland, eigenaar van de NVN-kwaliteitstoets.

Uitreiking_spiegelrapportage_web
Hans Bart, directeur van de NVN, ontvangt de spiegelrapportage uit handen van Marc Hemmelder, uitvoerend bestuurder van Nefrovisie

Respons

De respons in de deelnemende centra was zeer wisselend. De respons bij patiënten die dialyseren in het dialysecentrum varieert van 11% tot 91%, dat is gemiddeld 49%. Voor de thuisdialysepatiënten is het netto responspercentage 35%, variërend van 0% tot 88%. In onderstaande figuur is de respons per centrum weergegeven voor de centrumdialysepatiënten.


Vragenlijst dialysecentrum – netto responspercentage per centrum

Resultaten

De resultaten kunnen in elk individueel centrum aanleiding tot verbeteringen geven. Eventueel kunnen de resultaten verder worden verklaard met behulp van focusgroepsgesprekken met patiënten. Op geaggregeerd niveau kunnen de resultaten worden gebruikt om trends te onderzoeken. Nefrovisie zal hiervoor de spiegelrapportages van de afgelopen jaren naast elkaar leggen. Op de komende Nefrologiedagen hopen we de voorlopige resultaten van deze vergelijking te kunnen laten zien.

Resultaat_predialyse_zelf_kiezen
Ruim 70% van de 225 respondenten die het afgelopen jaar de predialysefase doorliepen, kreeg van de zorgverleners informatie om zelf een keuze te kunnen maken voor nierfunctievervangende therapie.

Met vragen over de NVN-kwaliteitstoets (CQI Dialyse) kunt u terecht bij Lara Heuveling