Evaluatie centrumportal Nefrodata

Nefrovisie is benieuwd hoe de gebruikers de vernieuwde werkwijze en omgeving van Renine ervaren en welke verbeteringen gewenst zijn. In februari 2017 heeft iedere gebruiker van de centrumportal een online vragenlijst ontvangen. Van de resultaten van deze evaluatie is een rapport gemaakt.

De aandachtspunten voor de toekomst die genoemd worden in de evaluatie zijn zeer divers. Het betreft verbeterpunten op alle onderdelen, namelijk rapportage, aanlevering via Diamant, de uploadmodule voor het aanleveren van klinische gegevens en het online invoeren van gegevens via patiëntbeheer. Een aantal punten wordt vaker genoemd:

 • Meer actuele rapportages;
 • Meer rapportages van geleverde klinische gegevens, transplantaties vanuit het verwijzend centrum en spiegeling ten opzichte van landelijk, regio en (een selectie van) andere centra;
 • Extra instructie op alle onderdelen;
 • Bij aanleveren via Diamant en de uploadmodule de weergave van foutmeldingen verbeteren. Met name verduidelijken wat er bij een foutmelding opgelost moet worden;
 • Betere aansluiting van Diamant(berichten) op Renine (aanpassing in Diamant gewenst);
 • Koppeling met andere dialyseinformatiesystemen dan Diamant;
 • Meer duidelijkheid over het oplossen van de rode kruisjes op het patiëntoverzicht;

Een aantal genoemde punten is in eerdere releases al opgelost. Nefrovisie zal van alle gemaakte verbeterpunten bekijken wat de mogelijkheden zijn in volgende releases. Een paar punten heeft Nefrovisie direct opgepakt:

 • Nefrovisie zal in het najaar een gebruikersbijeenkomst organiseren. Meer informatie hierover volgt;
 • Voor de uitleg van de discrepanties (rode kruisjes) wordt een instructiefilmpje gemaakt;
 • Er komt een FAQ-pagina (Frequently Asked Questions) op de Nefrovisie website, waar ook specifieke vragen uit de evaluatie worden beantwoord;
 • Toegankelijkheid centrumportal: op de website van Nefrovisie is een directe link naar de centrumportal geplaatst (onderaan de Homepage, bij Snel naar, Inloggen centrumportal).
Achtergrond

In 2016 is Renine vernieuwd. Vanaf 1 september 2016 is er een centrumportal opengesteld voor elke zorginstelling met een dialysecentrum, waarin patiëntengegevens kunnen worden aangeleverd en gecorrigeerd (www.nefrodata.nl). Tevens worden centrumgegevens in diverse grafieken getoond, naast het laatste visitatierapport en de CQi centrumrapportage (indien het centrum hieraan heeft deelgenomen). Zoals bij elke vernieuwing zijn er na de opstartfase verbeterpunten zichtbaar geworden. De belangrijkste hiervan zijn tussentijds opgelost in samenwerking met Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ) bij de releases in januari en juni 2017.