Een nieuw jaar, nieuwe kansen

Taartje_1jaar_web_donkerblauwOp 1 januari viert Nefrovisie haar eerste verjaardag. Het is een druk en boeiend jaar geweest. Vanuit een nieuwe bestuurlijke structuur zijn doelen en focus opnieuw gekozen. Daaraan voorafgaand hebben we ons oor goed te luisteren gelegd bij onze relaties, om ervoor te zorgen dat we kunnen voldoen aan de verwachtingen. We zien het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet!

De ambitie van Nefrovisie is professionals over de volle breedte van het nefrologisch veld zodanig te faciliteren dat zij de best mogelijke zorg aan nierpatiënten kunnen geven. In de contourennota kunt u lezen hoe we dat willen aanpakken. U ziet daar onder andere dat verdere ontwikkeling van de registratie in combinatie met passende uitkomstindicatoren onze grote aandacht heeft. De zorgaanbieders moeten kunnen laten zien dat zij nefrologische zorg van topkwaliteit leveren, zonder dat ze onevenredig veel tijd kwijt zijn aan ingewikkelde systemen en rapportages. We houden u via onze nieuwsbrief en website op de hoogte.

Bestuur en medewerkers van Nefrovisie danken u voor het vertrouwen dat u in 2014 in ons stelde. Wij wensen u en uw naasten een sfeervolle Kerst en een gezond en productief 2015!

Marc Hemmelder,
Uitvoerend bestuurder Nefrovisie