COVID-19: registratie in Renine – update september

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we COVID-19 bij dialysepatiënten. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen.

Op dit moment bevat de registratie 170 COVID-19 dialysepatiënten. Hier vindt u een analyse van de gegevens. De recente lichte stijging in incidentie is in overeenstemming met de cijfers in de algemene bevolking. De cijfers zijn onder voorbehoud, omdat nog niet bekend is of de registratie compleet is.

We danken alle centra zeer voor deze extra registratie-inspanning.