COVID-19: registratie in Renine – update juli

In de kwaliteitsregistratie Renine registreren we COVID-19 bij dialysepatiënten. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen.

Op dit moment bevat de registratie 149 COVID-19 dialysepatiënten. In vergelijking met de analyse van begin juni is dit een toename van 5 patiënten. De lage instroom is in overeenstemming met de cijfers in de algemene bevolking. De cijfers zijn onder voorbehoud, omdat nog niet bekend is of de registratie compleet is.

We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen begin september een nieuwe rapportage publiceren. We danken alle centra zeer voor deze extra registratie-inspanning tijdens de pandemie.