COVID-19 in Renine – Update april

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt COVID-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen.

Tot en met 12 april zijn er 796 dialysepatiënten met COVID-19 geregistreerd in Renine. Hier vindt u een analyse van de gegevens. Van de patiënten met COVID-19 is in totaal 25% binnen 28 dagen na diagnose overleden, 31% van de patiënten uit de eerste golf en 23% van de patiënten uit de tweede golf. Mannen en oudere patiënten hebben een hoger risico om te overlijden na een COVID-19-diagnose. Dit beeld komt overeen met de bevindingen in de algemene populatie.

De cijfers zijn onder voorbehoud, omdat nog niet bekend is of de registratie compleet is. Nefrovisie dankt alle centra voor de extra registratie-inspanning.