COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update november

In de kwaliteitsregistratie Renine wordt COVID-19 bij dialysepatiënten geregistreerd. Het doel is de incidentie en de gevolgen voor de dialysepopulatie in kaart te brengen. Sinds maart 2021 worden ook vaccinatiegegevens in Renine geregistreerd. Maandelijks publiceert Nefrovisie een rapport met de bijgewerkte cijfers.

Tot en met 29 november zijn er 961 dialysepatiënten met COVID-19 geregistreerd in Renine. Hier vindt u een analyse van de gegevens. Van alle geregistreerde dialysepatiënten met COVID-19 overleed 24% binnen 28 dagen na vaststelling van COVID-19. Gedurende de eerste golf lag dit op 31%. Mannen en oudere patiënten hebben een hoger risico om te overlijden na een COVID-19-diagnose. Dit beeld komt overeen met de bevindingen in de algemene populatie.

De precieze vaccinatiegraad van de dialysepopulatie is niet bekend. Van een aanzienlijk deel van de patiënten (40%) is de vaccinatiestatus (nog) niet in Renine geregistreerd. Op basis van extrapolatie van de beschikbare data kan gesteld worden dat de werkelijke vaccinatiegraad waarschijnlijk ruim 90% zal zijn. Hier vindt u een analyse van de gegevens.

De cijfers zijn onder voorbehoud, omdat de registratie nog niet compleet is. We willen de centra vragen om zowel nieuwe COVID-19-diagnoses als de vaccinaties te blijven doorgeven aan Renine. Nefrovisie dankt alle centra voor de extra registratie-inspanning.

Sinds oktober komen dialysepatiënten in aanmerking voor een derde vaccinatie en deze gegevens kunnen inmiddels worden geregistreerd in Renine.