COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update maart

Maandelijks publiceert Nefrovisie een rapport over de stand van zaken met betrekking tot COVID-19 en vaccinaties zoals geregistreerd in Renine. Het meest recente rapport bevat de cijfers tot en met 28 maart 2022. In dit rapport tonen we achtereenvolgens gegevens over de incidentie en de uitkomsten van COVID-19 in de dialysepopulatie, de vaccinatiestatus en de effecten van vaccinatie op uitkomsten.

De vaccinatiegraad is hoog: naar schatting is 93% van de dialysepatiënten gevaccineerd. Uit voorlopige analyses blijkt dat vaccinatie belangrijke bescherming biedt aan dialysepatiënten. Zo blijkt vaccinatie het aantal infecties beduidend te verlagen, naar schatting met zo’n 60%. Daarnaast worden gevaccineerde patiënten minder vaak in het ziekenhuis opgenomen na een infectie en zien we een lagere sterfte.

Het lijkt het erop dat besmetting met de omikronvariant ook in de dialysepopulatie een milder verloop kent. Vanaf december 2021 is het percentage in het ziekenhuis opgenomen en overleden patiënten beduidend lager dan tijdens eerdere perioden.

De gegevens tot en met 2021 zijn door de centra gecontroleerd. Recentere data zijn echter nog niet compleet. Deze data zijn dan ook onder voorbehoud. De registratie in Renine van zowel de vaccinaties als de uitkomsten na COVID-19-infecties in de dialysepopulatie zal in 2022 worden gecontinueerd. We realiseren ons dat dit alleen mogelijk is dankzij de extra inspanningen van de dialysecentra. Wij bedanken hen daar dan ook hartelijk voor en we hopen in de toekomst ook op hun medewerking te mogen blijven rekenen.