COVID-19 en vaccinaties in Renine – Update augustus

Regelmatig publiceert Nefrovisie een rapport over de stand van zaken met betrekking tot COVID-19 en vaccinaties zoals geregistreerd in Renine. Het meest recente rapport bevat de cijfers tot en met 29 augustus 2022. In dit rapport tonen we achtereenvolgens gegevens over de incidentie en de uitkomsten van COVID-19 in de dialysepopulatie, de vaccinatiestatus en de effecten van vaccinatie op uitkomsten.

De vaccinatiegraad in dialysepatiënten is hoog, naar schatting is 93% van de patiënten gevaccineerd. Vaccinatie blijkt het risico op het oplopen van COVID-19 te verlagen. In de periode mei-november 2021 was de kans op een infectie ruim 60% lager in patiënten met ten minste één vaccinatie vergeleken met de niet-gevaccineerde patiënten. Ook in de periode met de omikronvariant (vanaf december 2021) is er bescherming op het krijgen van COVID-19, een 40% lager risico. Daarnaast zien we in beide perioden gunstige effecten op het risico op ziekenhuisopnames,

De gegevens tot en met 2021 zijn door de centra gecontroleerd. Recentere data zijn echter nog niet compleet. Deze data zijn dan ook onder voorbehoud. De registratie in Renine van zowel de vaccinaties als de uitkomsten na COVID-19-infecties in de dialysepopulatie zal in 2022 worden gecontinueerd. We realiseren ons dat dit alleen mogelijk is dankzij de extra inspanningen van de dialysecentra. Wij bedanken hen daar dan ook hartelijk voor en we hopen in de toekomst ook op hun medewerking te mogen blijven rekenen.