Antwoorden stemkastjes Nefrovisie Blok NND dagen 2014

Resultaten vragen stemkastjes tijdens het Nefrovisieblok op de NND 2014
Nefrovisie 2-4-2014 

Tijdens de Nederlandse Nefrologiedagen heeft Frans van Ittersum samen met Esther Euser een presentatie gehouden over Nefrovisie en de huidige visie en werkzaamheden. Tijdens de presentatie kwamen de onderdelen richtlijnen&indicatoren, registratie&onderzoek en visitatie&certificering ruim aan bod. Esther Euser presenteerde het interactieve gedeelte met stellingren en vragen aan het publiek. Hieronder staat de uitwerking van alle stellingen en vragen.

Certificering van dialysecentra is
Reacties
Wettelijk verplicht 18 18,95%
Een inkoopvoorwaarde voor de zorgverzekeraars 64 67,37%
Facultatief 13 13,68%
Totalen 95 100%
Met de bevindingen die tijdens een certificatie/visitatiebezoek zijn gedaan kunnen dialysecentra verbeteringen realiseren. De meeste dialysecentra zijn het:
Reacties
Oneens 1 1,05%
Neutraal over deze stelling 8 8,42%
Eens 86 90,53%
Totalen 95 100%
In 2014 wordt een nieuwe set visitatiestellingen aangenomen door NFN en V&VN Dialyse en Nefrologie. Nieuw zijn de stellingen voor:
Reacties
Vaattoegang 7 7,45%
Thuishemodialyse 54 57,45%
Peritoneale dialyse 2 2,13%
Patiënttevredenheid. 31 32,98%
Totalen 94 100%
De manier waarop tegenwoordig gevisiteerd  wordt:
Reacties
Ervaar ik als ondersteunend voor mijn afdelin… 44 47,31%
Heeft voor mij geen meerwaarde 1 1,08%
Ervaar ik als een belasting 12 12,90%
Zou meer op de toekomst gericht  moeten zijn … 36 38,71%
Totalen 93 100%
Visiteren is bedoeld om te leren van elkaar en zo de kwaliteit hoog te houden. We zouden meer de uitkomsten van  visitatierapporten met ziekenhuizen onderling moeten delen om zo meer van elkaar te leren.
Reacties
Eens 81 87,10%
Oneens 12 12,90%
Totalen 93 100%
De “best practices” die naar voren komen tijdens het visiteren zouden automatisch op de website van Nefrovisie moeten komen zodat andere centra daar ook profijt van   kunnen hebben en het wiel niet nogmaals uit hoeven vinden.
Reacties
Eens 87 92,55%
Oneens 7 7,45%
Totalen 94 100%
Op dit moment is LRQA (voluit Lloyd’s Register Quality Assurance) de instelling die op basis van het HKZ certificatieschema de dialysecentra certificeert.  Stelling: Ik zou graag kunnen kiezen uit meerdere certificerende instellingen.
Reacties
Eens 64 71,11%
Oneens 26 28,89%
Totalen 90 100%
Het visitatieproces zou vooral  kunnen worden verbeterd door:  (Meerdere antwoorden mogelijk)
Reacties
Automatisering 68 40,96%
Vermindering van de frequentie van bezoeken 35 21,08%
Verhoging van de frequentie van bezoeken 10 6,02%
Verplichte openbaarheid van de  visitatie-con… 53 31,93%
Totalen 166 100%
De maatregelen naar aanleiding van het certificatie/visitatierapport worden bij ons besproken op de werkvloer.
Reacties
Ja 87 96,67%
Nee 3 3,33%
Totalen 90 100%
Met de resultaten vanuit de visitatie en Renine kunnen we zeggen of een centrum zich aan de richtlijnen houdt.
Reacties
Ja 71 75,53%
Nee 23 24,47%
Totalen 94 100%
Binnen de nefrologie bestaan veel richtlijnen voor de verschillende disciplines. Deze richtlijnen zijn niet multidisciplinair.
Reacties
Dat is een groot nadeel 58 61,05%
Dat is geen probleem 37 38,95%
Totalen 95 100%
Multidisciplinaire richtlijnen kunnen met diverse groepen worden gemaakt. Bij sommige richtlijnen worden patiënten betrokken. Wat vindt u van het betrekken van patiënten bij de ontwikkeling van richtlijnen ?
Reacties
Niet nodig 3 3,26%
Noodzakelijk bij alle richtlijnen 9 9,78%
Alleen bij bepaalde richtlijnen wenselijk 80 86,96%
Totalen 92 100%
Ziektekostenverzekeraars worden ook wel bij de ontwikkeling van multidisciplinaire richtlijnen betrokken. Wat vindt u van het betrekken van hen bij de ontwikkeling van  richtlijnen ?
Reacties
Niet nodig 38 41,76%
Noodzakelijk bij alle richtlijnen 4 4,40%
Alleen bij bepaalde richtlijnen wenselijk 49 53,85%
Totalen 91 100%
Nefrologen, verpleegkundigen, diëtisten en maatschappelijk werkenden werken op dialyseafdelingen gezamenlijk aan goede kwaliteit van zorg. Zijn de richtlijnen van deze beroeps-groepen goed te vinden op de website van Nefrovisie ?
Reacties
Ja 16 17,02%
Nee 13 13,83%
Weet niet, ik heb de website van  Nefrovisie … 65 69,15%
Totalen 94 100%
De website van Nefrovisie moet het platform zijn waar alle richtlijnen staan.
Reacties
Ja 75 80,65%
Nee 18 19,35%
Totalen 93 100%
Door alle richtlijnen op 1 plaats te verzamelen verhoog je de professionaliteit.
Reacties
Ja 79 84,95%
Nee 14 15,05%
Totalen 93 100%
Hoe stuurt uw centrum de therapie- en centrummutaties naar Renine?
Reacties
Op papier 18 21,18%
Digitaal via Diamant 30 35,29%
Digitaal in een Excel of csv bestand 14 16,47%
Op andere wijze 2 2,35%
Geen idee 21 24,71%
Totalen 85 100%
Reninegegevens kunnen ieder moment worden opgevraagd op de website van Renine. Hoe tevreden bent u over deze rapportages?
Reacties
Zeer tevreden 5 5,49%
Tevreden 14 15,38%
Ontevreden 20 21,98%
Zeer ontevreden 5 5,49%
Geen mening 47 51,65%
Totalen 91 100%
Renine Plus registreert sinds 2010 klinische parameters (o.a. Hb, Ca, PO4) van dialysepatiënten. Doe je persoonlijk iets met de rapportages van Renine Plus?
Reacties
Ja 11 12,79%
Nee 44 51,16%
Niet van toepassing, wij gebruiken geen Renine Plus 31 36,05%
Totalen 86 100%
Renine Plus is momenteel voor het HKZ certificaat niet verplicht. Wat vindt u hiervan?
Reacties
Dit zou wel verplicht moeten zijn 14 15,73%
Dit moet niet verplicht zijn maar een optie b… 44 49,44%
Geen idee 31 34,83%
Totalen 89 100%
Terugkoppeling van gegevens uit Renine Plus helpt ons de kwaliteit van ons dialysecentrum te toetsen en/of verbeteren.
Reacties
Ja 8 9,09%
Nee, niet actueel genoeg 12 13,64%
Nee, niet volledig 14 15,91%
Nee, zo gebruiken we het niet 15 17,05%
Weet niet / geen mening 39 44,32%
Totalen 88 100%
In de nieuwe registratie zouden ook gegevens over predialysepatiënten opgenomen moeten worden.
Reacties
Ja 77 84,62%
Nee 4 4,40%
Weet ik niet 3 3,30%
Geen mening 7 7,69%
Totalen 91 100%
De gegevens van mijn centrum wil ik op een (afgeschermde) internetpagina kunnen zien.
Reacties
Ja 72 78,26%
Nee 9 9,78%
Weet ik niet 3 3,26%
Geen mening 8 8,70%
Totalen 92 100%
De gegevens van mijn centrum wil ik kunnen downloaden om ze intern te  gebruiken.
Reacties
Ja 77 86,52%
Nee 1 1,12%
Weet ik niet 3 3,37%
Geen mening 8 8,99%
Totalen 89 100%
De gegevens van mijn centrum mogen op een website gepubliceerd worden waar iedereen deze gegevens kan zien.
Reacties
Ja 28 30,43%
Nee 36 39,13%
Weet ik niet 21 22,83%
Geen mening 7 7,61%
Totalen 92 100%
De resultaten van dialysecentra moeten in de rapportages vergelijkbaar zijn (case-mix correctie).
Reacties
Ja 67 74,44%
Nee 4 4,44%
Weet ik niet 12 13,33%
Geen mening 7 7,78%
Totalen 90 100%
De basis van Renine bestaat uit therapiegegevens en mortaliteit. Renine plus bevat o.a. Ca, PO4, en HB.  Als Renine uitgebreid zou kunnen worden met onderstaande items, welke 3 hebben dan uw voorkeur:
Reacties
Behandeldoel: optimale zorg 34 13,39%
Behandeldoel: palliatieve zorg 10 3,94%
Behandeldoel: Quality of life 62 24,41%
Score verkalking 5 1,97%
Datum 1e contact met nefroloog 13 5,12%
Pre-dialyse 49 19,29%
Bloeddruk 20 7,87%
Etniciteit 8 3,15%
Co-morbiditeit 53 20,87%
Totalen 254 100%
Wat vond u van de inhoud van deze bijeenkomst?
Reacties
Zeer tevreden 15 16,48%
Tevreden 64 70,33%
Ontevreden 6 6,59%
Zeer ontevreden 2 2,20%
Geen mening 4 4,40%
Totalen 91 100%
Wat vond u van de vorm van deze bijeenkomst?
Reacties
Zeer tevreden 37 40,66%
Tevreden 47 51,65%
Ontevreden 5 5,49%
Zeer ontevreden 2 2,20%
Geen mening 0 0%
Totalen 91 100%