Seminar Value Based Health Care

Namens het Maasstad Ziekenhuis vragen we uw aandacht voor het seminar Value Based Health Care op vrijdag 29 januari a.s. Het seminar behandelt een belangrijk thema voor de nefrologie en vindt plaats van 12.00 tot 17.00 uur. Het is bedoeld voor nefrologen, managers, bestuurders en (beleids)medewerkers in ziekenhuizen. Er zijn nog mogelijkheden om aan te melden.

Value Based Health Care: een hype?

Value Based Health Care (VBHC) wordt de laatste jaren steeds meer omarmd als leidend principe voor de organisatie en sturing van de gezondheidszorg. Ook voor patiënten en verzekeraars betekent dit een andere wijze van communicatie met zorgaanbieders. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Is het een hype of een nieuwe taal voor de toekomst? Oude wijn in nieuwe zakken of een echt ander zorgconcept?

Programma

Tijdens het seminar hoort u hoe Value Based Health Care binnen het nierfalentraject in het Maasstad Ziekenhuis wordt geïntegreerd. Daarnaast wordt Value Based Health Care vanuit diverse perspectieven bezien: zowel patiënten(vereniging), bestuurders, artsen, zorgverzekeraar en farmacie komen aan bod. Naast deze presentaties zullen we met elkaar van gedachten wisselen hoe in de zorg bepaald kan worden wat waarde toevoegt voor de patiënt, en hoe deze waarde in balans blijft met de daarbij horende kosten.

12.00-12.30
Ontvangst met broodje/koffie/thee

12.30-13.05
Introductie en achtergrond Value Based Health Care

Peter Langenbach, lid Raad van Bestuur Maasstad Ziekenhuis

13.05-13.30
Patiëntenperspectief op de kwaliteit van de nefrologische zorg

Hans Bart, directeur Nierpatiëntenvereniging

13.30-13.55
Het perspectief van valide PREMs en PROMs voor de kwaliteitsregistratie van de behandeling van nierpatiënten in Nederland

Marc Hemmelder, uitvoerend bestuurder Nefrovisie

13.55-14.20
Visie van de verzekeraar op het gebruik van uitkomstparameters bij inkoopstrategieën

Frederique van Duuren, programmaleider Kwaliteit van zorg Achmea

14.20-14.45
De rol van de farmaceutische industrie binnen VBHC?

Jasper van Grunsven, general manager AMGEN

14.45-15.15
Pauze

15.15-15.45
VBHC nefrologie in het Maasstad Ziekenhuis

Projectteam VBHC

15.45-16.30
Interactieve sessie met panel

16.30-16.45
Lessons Learned

René van den Dorpel, nefroloog

16.45-17.30
Borrel
Aanmelden en accreditatie

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) wordt aangevraagd. U kunt zich aanmelden via: www.maasstadziekenhuis.nl/seminar/.