Nefrodata

Nefrodata is het registratie- en rapportageplatform van Nefrovisie. Via dit platform zijn de landelijke cijfers uit Renine te zien voor het publiek. Voor de dialysecentra is er een portal waar zij centrumrapportages kunnen opvragen en toegang hebben tot Renine. 

Rapportages

De rapportages worden weergegeven door de benchmarktool IVisualZ, ontwikkeld door Stichting Informatievoorziening Zorg (IVZ). Deze tool geeft trends weer in heldere grafieken en tabellen. IVisualZ is interactief en biedt de mogelijkheid informatie te filteren op onder andere therapie, leeftijd, geslacht en primaire diagnose. Ook kan men met de (zelfgemaakte) grafieken eigenhandig een rapport samenstellen. Rapporten kunnen aan een editor toegevoegd worden en voorzien worden van eigen commentaar. Deze eigen rapporten kunnen als HTML, PDF of RTF worden opgeslagen.

NEFRODATAlogoRGB_def_v1

Landelijke cijfers

De landelijke cijfers zijn afkomstig uit Renine. Er zijn grafieken en tabellen op te vragen over aantallen patiënten die in Nederland dialyseren of getransplanteerd zijn. De rapportages zijn verdeeld in vier hoofdstukken: volume, instroom, transplantatie en mortaliteit. Om het gebruik van de rapportagetool toe te lichten, zijn er enkele korte instructievideo’s gemaakt. Naast de rapportages op Nefrodata brengt Nefrovisie jaarlijks twee publicaties met landelijke cijfers op papier (tevens als PDF) uit: een jaarrapportage en een jaarboek nierfunctievervangende therapie. Een overzicht van alle rapportages waarvoor gegevens uit Renine de basis vormen, vindt u hier.

Centrumportal

Gebruikers in dialysecentra hebben toegang tot de centrumportal van Nefrodata. Via deze portal hebben de centra toegang tot de volgende onderdelen:

  • centrumrapportages
  • Nefrodata benchmarkrapport
  • rapport CQI dialyse (indien uitgevoerd bij Nefrovisie)
  • uploaden klinische gegevens voor centra die niet via Diamant aanleveren
  • patiëntbeheer; in Renine verzamelde gegevens te beheren en bewerken via een webapplicatie

Voor hulp bij het gebruik van de centrumportal, zie onze Help-pagina.