Nefrodata – Uploadmodule

Klinische gegevens zijn van cruciaal belang om indicatoren uit de registratie te kunnen afleiden. Daarom heeft de NFN in 2015 besloten vanaf 2016 het aanleveren van deze gegevens ook verplicht te stellen. De te verzamelen klinische gegevens worden bepaald door de NFN (zie klinische parameters dialysecentra). In de tabel onderaan deze pagina kunt u zien om welke gegevens het gaat.

Via de uploadmodule in de centrumportal kunnen de klinische gegevens aan Renine aangeleverd worden. Het bestand dat aangeboden wordt, moet aan een vast format voldoen.  Voor Diamant-centra is het mogelijk de gegevens direct uit Diamant naar Renine te sturen, zie hiervoor de instructie Aanlevering klinische gegevens Renine.

Eisen bestandsformaat

Het te uploaden bestand moet een CSV-bestand zijn. Dit is een kommagescheiden bestand. Het scheidingsteken is een ; (puntkomma). De kolomkoppen hebben vaste namen, deze zijn in onderstaande tabel weergegeven onder de kolom ‘Veld in sjabloon’. De volgorde van de kolommen is niet van belang. Het is ook eenvoudig om een Excelbestand om te zetten naar een CSV-bestand. Het sjabloon voor aanlevering is in de centrumportal te downloaden.

Instructievideo
Verplicht aan te leveren klinische gegevens (naast de kerngegevens en mutaties) per 1-1-2016

Voor definities zie de klinische parameters dialysecentra van de NFN.

Onderwerp Veld in sjabloon Toelichting
Peildatum Peildatum Peildatum waarop de patient data is bepaald (dd-mm-jjjj)
Anemie Hb Hemoglobine (mmol/l)
IJzerstatus/IJzersuppletie Ferritine Ferritine (µg/l)
Transferrinesaturatie Transferrinesaturatie (%)
Calciumfosfaathuishouding Calcium Calcium (in mmol/l; gecorrigeerd voor albumine)
PO4 Fosfaat (mmol/l)
PTH Parathormoon(pmol/l)
Hepatitis B-vaccinatie HB titer anti-HBs-titer (U/L)
Dialysedosis (HD) SpKtV of eKtV of StdKtV SpKt/V of eKt/V of StdKt/V per dialyse
DialysePerWeek  Aantal dialyses per week
DialyseUren  Aantal dialyse-uren per week
rGFR_hd residual glomerular filtration rate (ml/min; rGFR)
Vaattoegang (HD) Vaattoegang Type vaattoegang
1) AV-fistel
2) AV-graft
3) Centraal veneuze katheter
4) Combinatie.
Dialysedosis (PD) TotKtV Totale Kt/V per week
rGFR_pd residual glomerular filtration rate (ml/min)
Peritonitis (PD) Peritonitis Aantal gevallen PD-peritonitiden
in voorgaande kwartaal
Andere vragen over Nefrodata?

Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de servicedesk:
Telefoon: 030 – 635 8235, bereikbaar op werkdagen van 9.00-16.30 uur.
Mail: servicedesk-nefrodata@sivz.nl