Nieuws

Mini-enquête PROMs voor patiënten

Sinds eind 2018 faciliteert Nefrovisie het gebruik van de ‘PROMs Dialyse’ middels een online vragenlijst. Op dit moment maken nagenoeg alle centra gebruik van de PROM, daarom vonden wij nu een goed moment om bij patiënten te evalueren hoe zij tegen de PROMs aankijken. De korte papieren vragenlijst – slechts één A4’tje – kan gemakkelijk door patiënten worden ingevuld, bijvoorbeeld op de poli of tijdens de dialyse.

De vragenlijst is begin maart verstuurd aan alle duaal managers van de dialysecentra. Het verzoek aan de centra is om de vragenlijst uit te printen en aan patiënten te verstrekken. Het beste moment hiervoor is nadat de antwoorden op de PROMs-vragenlijst met de patiënt zijn besproken. Het is voor patiënten ook mogelijk om de vragenlijst online in te vullen. De papieren vragenlijst bevat een QR-code die naar de online vragenlijst doorverwijst.

De vragenlijst bevat o.a. vragen over de rol van de PROM bij de voorbereiding van het gesprek met de arts/verpleegkundige en het bespreken van de antwoorden met de arts/verpleegkundige. Ook zijn we benieuwd of de patiënt de vragenlijst zinvol en het antwoordoverzicht duidelijk vindt. Daarnaast willen we graag van patiënten weten hoe vaak zij de vragenlijst willen invullen.

Vooralsnog willen we de mini-enquête een half jaar uitzetten, tot half september. Afhankelijk van de respons bepalen we dan of een langere evaluatie noodzakelijk is. Resultaten van de evaluatie zullen op centrumniveau gerapporteerd worden. Het eerste resultaat van de landelijke enquête verwachten wij in het vierde kwartaal van 2023 en wordt teruggekoppeld aan de centra.