Klantadviesraad Nefrovisie

Nefrovisie vindt het van belang dat de gebruikers van haar diensten een formele positie hebben voor het beoordelen van het functioneren van Nefrovisie. Daarom is er een Klantadviesraad ingesteld. Door het instellen van de Klantadviesraad kunnen beroepsverenigingen en patiënten een constructief kritische bijdrage leveren met als intentie om te komen tot verbetering van het functioneren van Nefrovisie.

De klantadviesraad heeft de volgende taken:

 • advies geven aan het bestuur Nefrovisie over de uitvoering van het kwaliteitssysteem.
 • signaleren van knelpunten bij de ondersteuning door Nefrovisie in andere relevante zaken .
 • advies geven over transparantie en uitstraling van Nefrovisie.
 • jaarlijks advies geven over de conceptbegroting van Nefrovisie.
 • signalen vanuit het nefrologisch veld die betrekking hebben op het functioneren van Nefrovisie aan de orde stellen.

De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van NVN, V&VN, NFN, VMWN, DNN en VDT. Waar nodig kan de Klantadviesraad het bestuur van Nefrovisie, vertegenwoordigd door de uitvoerend bestuurder, gevraagd en ongevraagd wijzen op tekortkomingen of aandachtspunten.

De samenstelling van de Klantadviesraad is:

 • Dr. R. Westerhuis (voorzitter), Dialyse Centrum Groningen, namens NFN
 • Dhr. G. van den Bosch, Radboud UMC, namens VMWN
 • Mw. M.M. Hoogerwerf, Meander MC, namens DNN
 • Drs. M. Ho-dac-Pannekeet, namens NVN
 • Mw. E. Marsman, namens V&VN
 • Mw. M. van den Essen, namens V&VN Dialyse & Nefrologie

De vergaderfrequentie is minimaal twee keer per jaar waarbij de uitvoerend bestuurder en een ambtelijk secretaris van Nefrovisie aanwezig zijn. De Klantadviesraad benoemt zelf een voorzitter uit haar midden. Administratieve ondersteuning vindt door Nefrovisie plaats. Er is een vacatie- en reiskostenregeling van toepassing voor de leden van de Klantadviesraad.

U kunt de klantadviesraad benaderen via kar@nefrovisie.nl.

Verslagen van de bijeenkomsten:

bijeenkomst 1 juni 2021
bijeenkomst 1 oktober 2020
bijeenkomst 30 juni 2020
bijeenkomst 8 april 2020
bijeenkomst 10 april 2019
bijeenkomst 4 juli 2018
bijeenkomst 20 september 2017
bijeenkomst 19 april 2017
bijeenkomst 14 september 2016
bijeenkomst 9 maart 2016
bijeenkomst 23 september 2015