Nieuws

Jaarrapport Renine

Landelijke cijfers uit Renine zijn beschikbaar via Nefrodata. Daarnaast publiceert Nefrovisie jaarlijks in samenwerking met de sectie Registratie van de NFN het Renine jaarrapport. Hierin staan uitgebreidere analyses en duiding van de gegevens. Het aantal patiënten behandeld met nierfunctievervangende therapie blijft groeien, waarbij met name een toename is te zien in het aantal patiënten met een donornier. Bij ouderen wordt een daling in de incidentie van dialyse geconstateerd. Dit zou er op kunnen wijzen dat oudere patiënten vaker kiezen voor conservatieve therapie of dat minder ouderen in aanmerking komen voor dialyse door verbeteringen in de behandeling van chronische nierschade. 

In het Jaarrapport wordt er ook gerapporteerd over PROMs (Patient Reportes Outcome Measures). PROMs zijn vragenlijsten over aspecten van ervaren gezondheid en worden door patiënten zelf ingevuld. Sinds oktober 2018 worden PROMs geregistreerd in Renine en in 2019 zijn meer dan 1.500 vragenlijsten ingevuld door dialysepatiënten. Dit is ruim 20% van de dialysepopulatie. De PROMs worden ook gebruikt in de spreekkamer.