Nieuws

Jaarcijfers Renine 2020

Op het interactieve rapportageplatform Nefrodata zijn de landelijke cijfers over nierfunctievervangende therapie over het jaar 2020 beschikbaar. De cijfers zijn afkomstig uit Renine en alle dialysecentra hebben de door hen aangeleverde data gecontroleerd. De transplantatiegegevens zijn afkomstig uit de Nederlandse Orgaantransplantaties Registratie (NOTR).

Het aantal patiënten met nierfunctievervangende therapie neemt nog steeds ieder jaar toe. Eind 2020 ging het om bijna 18.000 patiënten, ruim 100 patiënten per 100.000 inwoners. De meeste van deze patiënten, bijna 12.000 patiënten, hebben een donornier en ruim 6.000 patiënten worden met dialyse behandeld. Met name de groep oudere patiënten neemt toe, bijna 20% van de patiënten met nierfunctievervangende therapie is 75 jaar of ouder en voor dialysepatiënten gaat het om 37% van de populatie. Verder zien we de afgelopen jaren een lichte toename in het aandeel thuisdialyse (thuishemodialyse en peritoneale dialyse). In 2020 was dit 20%, met 16% peritoneale dialyse en 4% thuishemodialyse.  In 2015 dialyseerde 18% thuis (14% peritoneale dialyse en 4% thuishemodialyse). In 2020 zijn er, door de Covid-19-pandemie, minder transplantaties gedaan dan in voorgaande jaren.