Interviews

‘Nefrovisie heeft een goed uitgebouwd kwaliteitssysteem’

Ralf Westerhuis is als nefroloog werkzaam in het noorden van het land. Hij is directeur patiëntenzorg van het Dialyse Centrum Groningen en hij is namens de Nederlandse Federatie voor Nefrologie voorzitter van de klantadviesraad van Nefrovisie.

‘De taak van de klantadviesraad is om vertegenwoordigers van alle zorgdisciplines te laten bijdragen aan de verbetering en bewaking van het kwaliteitssysteem van Nefrovisie,’ legt hij uit. ‘Denk dan aan verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werk en medisch specialisten. Maar ook bij klachten van de klanten uit het veld is de klantadviesraad een gesprekspartner. Tot op heden was dat echter niet nodig.’
In de klantadviesraad worden onderwerpen besproken als data en dataveiligheid, evenals de financiële ontwikkelingen bij Nefrovisie. Maar de belangrijke vraag luidt: zijn het kwaliteitssysteem en de registraties adequaat?
Het antwoord op die vraag is: jazeker. ‘Nefrovisie heeft een goed uitgebouwd kwaliteitssysteem. Het is zelfs een van de oudste registratie- en kwaliteitssystemen van Nederland, de eerste certificatie dateert al van 1999. In al die jaren waren er bevlogen bestuurders uit het veld, die gedreven en inhoudelijk bezig waren de kwaliteit van de nefrologische zorg en de registratie impulsen te geven.’

Geautomatiseerde dataverzameling
De ontwikkelingen gaan intussen gewoon door. ‘We hebben een steeds professioneler registratiesysteem met een steeds meer geautomatiseerde dataverzameling. Dat levert onder meer goede benchmarkgegevens op, zodat je precies weet waar je als dialysecentrum staat in het veld.’
Aan de hoeveelheid data voor de ontwikkeling van het kwaliteitssysteem wordt geregeld aandacht besteed. ‘Het is vooral belangrijk om focus te behouden. De data in de registratie moeten relevant zijn, en met de juiste focus kun je beoordelen welke informatie wel en welke niet meer moet worden geregistreerd.’
Westerhuis is dus tevreden, maar dat betekent niet dat er geen verdere verbeteringen mogelijk zijn. ‘Het ondersteunen van wetenschappelijke onderzoeken wordt bijvoorbeeld steeds belangrijker, zoals op het gebied van de thuisdialyse. Daar werken we met z’n allen hard aan.’

Kwaliteit nefrologische zorg
Nefrovisie is al met al een belangrijke organisatie voor de kwaliteit van de nefrologische zorg, aldus Westerhuis. ‘Wat natuurlijk bijdraagt aan de hoge kwaliteit van de Nederlandse zorg voor nierpatiënten.’
Dat hangt samen met het kwaliteitssysteem en de bijbehorende visitaties. ‘Het gevolg daarvan is dat je steeds wordt gedwongen om te kijken: voldoe ik aan de norm? Daardoor word je getriggerd jezelf te toetsen en te verbeteren, en dat leidt uiteindelijk tot een hogere landelijke zorgkwaliteit. Wel blijft het belangrijk een te uitgebreid kwaliteitssysteem te vermijden, iets wat uiteindelijk meer de bureaucratie vergroot dan de kwaliteit van de zorg verbetert.’
De nefrologische zorg blijft in beweging en het is van belang dat goed te begeleiden door een passend kwaliteitssysteem, aldus Westerhuis. ‘Ik lever daar als voorzitter van de klantadviesraad graag een bijdrage aan. Het is prettig samenwerken in de klantadviesraad, want iedereen heeft hetzelfde doel: nog betere zorg en een goed kwaliteitssysteem. En het is natuurlijk leuk om van anderen te horen wat er bij hen speelt.’

Nefrovisie vindt het van belang dat de gebruikers van haar diensten een formele positie hebben voor het beoordelen van het functioneren van Nefrovisie. Daarom is er een klantadviesraad ingesteld. Zo kunnen beroepsverenigingen en patiënten een constructief kritische bijdrage leveren.
De klantadviesraad heeft de volgende taken:
– Advies aan het bestuur van Nefrovisie over de uitvoering van het kwaliteitssysteem.
– Signaleren van knelpunten bij de ondersteuning door Nefrovisie in andere relevante zaken.
– Advies geven over transparantie en uitstraling van Nefrovisie.
– Jaarlijks advies geven over de conceptbegroting van Nefrovisie.
– Signalen opvangen uit het nefrologische veld over het functioneren van Nefrovisie.

Ralf Westerhuis

Internist-nefroloog
Dialyse Centrum Groningen