Nieuws

Impactanalyse Covid-19-pandemie

De Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR) hebben de impact van de pandemie op de niet direct aan Covid-19 gerelateerde zorg in kaart gebracht voor het jaar 2020. De gevolgen voor zowel de spoedeisende, electieve, semi-electieve en chronische zorg worden beschreven. Nefrovisie heeft hieraan bijgedragen met een analyse van de impact van de Covid-19-pandemie op de dialysezorg. De bevindingen worden op 21 en 22 juni gepresenteerd tijdens het IMPACT Congres.

Tijdens de pandemie is de chronische dialysezorg zo goed als mogelijk normaal voortgezet. Wel lijkt het erop dat bij oudere patiënten tijdens de eerste golf de start van dialysebehandeling is uitgesteld. Deze achterstand is later weer ingehaald. Een belangrijk gevolg van de Covid-19-pandemie is dat in 2020 minder dialysepatiënten, een daling van 13%, een donornier hebben ontvangen met mogelijk negatieve gevolgen voor hun gezondheid. Een transplantatie zorgt voor een betere overleving en ook voor een betere kwaliteit van leven. Het aantal overlijdens was in 2020 15% hoger dan in 2019.