Wij hebben patiënten die meedoen aan DOMESTICO, OASIS en/of DIALOGICA, moeten die ook een vragenlijst invullen?

Patiënten die aan een van deze studies meedoen, vullen de PROMs-vragenlijst op vaste meetmomenten in voor de studie. Om patiënten niet extra te belasten, hoeven deze patiënten de PROMs niet nogmaals in te vullen. Bij het genereren van bulk-uitnodigingen voor PROMs vanuit patiëntbeheer in Nefrodata worden deelnemers aan deze studies daarom niet meegenomen. Individueel uitnodigen is wel mogelijk, maar dit is alleen nodig als er bij de patiënt of het centrum behoefte is aan een extra meting, bijvoorbeeld voorafgaand aan een jaargesprek.

Zie hieronder een stroomschema waarin de werkwijze wordt uitgelegd:

Nefrovisie verzorgt ook de vragenlijsten voor de genoemde studies en zorgt ervoor dat de individuele terugkoppeling van deze patiënten via de centrumportal beschikbaar is, mits zij de vragenlijst online hebben ingevuld en toestemming hebben gegeven voor terugkoppeling. Ook ontvangen de patiënten zelf het antwoordoverzicht, dit loopt via de studievragenlijst.

Vragenlijsten DOMESTICO: nefrovisie.nl/domestico
Vragenlijsten OASIS: nefrovisie.nl/oasis
Vragenlijsten DIALOGICA: nefrovisie.nl/dialogica