Wij delen de vragenlijst op papier uit. Hoe kan ik de antwoorden overnemen in de online vragenlijst?

We weten dat centra de voorbeeldvragenlijst van onze website (in pdf) gebruiken om de vragenlijst op papier aan patiënten te kunnen aanbieden. Om de antwoorden via Nefrodata in Renine te krijgen, worden de antwoorden van de papieren vragenlijst handmatig overgenomen in de online versie.

Hoewel Nefrovisie het overnemen van de vragenlijst vanaf papier niet actief stimuleert, willen we centra die dit doen hierbij wel ondersteunen. We hebben daarom een speciale versie van de vragenlijst voor zorgprofessionals gemaakt, waarin de vragenlijstonderdelen SF-12 en DSI op één pagina worden weergegeven, zodat er minder doorgeklikt hoeft te worden. Een belangrijk verschil met de patiëntversie betreft daarnaast de toestemming voor het delen van de antwoorden: het centrum dient hiervoor toestemming van de patiënt te hebben. Ook wordt de datum gevraagd waarop de patiënt de vragenlijst heeft ingevuld. Noteer deze datum zelf op de vragenlijst (bij benadering) of maak een eigen papieren versie met deze datum als vraag erin, zodat deze in de online versie overgenomen kan worden.

De link naar de zorgprofessionals-versie van de PROMs Dialyse is: https://nefrovisie.nl/proms-zorgverlener