Welke rechten kan ik als superuser toewijzen aan een account?

U kunt de bevoegdheden toevoegen aan het account door vinkjes te zetten bij:

  • Rapportage: dit betreft centrumrapportages via de rapportagetool iVisualz, waarin gegevens van het eigen centrum grafisch zijn weergegeven. Hier is een beperkt aantal licenties voor beschikbaar. De landelijke rapportages zijn publiek beschikbaar;
  • Benchmarkrapport: dit rapport wordt o.a. bij visitatie gebruikt en geeft informatie over het centrum t.o.v. andere centra en het landelijk gemiddelde;
  • CQI/PROMs rapport: CQI rapport is hier op te vragen mits uitgevoerd door Nefrovisie;
  • Upload hiermee is het mogelijk om klinische gegevens te uploaden via een csv-bestand;
  • Patiëntenbeheer: hiermee wordt toegang verkregen tot alle patiëntgegevens bekend in Renine en is het mogelijk deze te wijzigen. Ook is het jaaroverzicht daar zichtbaar. Hiermee kunt u gedurende het jaar de gegevens controleren en aanvullen. Toegang tot PROMs-uitnodigingsbrieven en PROMs-antwoordoverzichten valt hier ook onder;
  • Jaarcontrole: hiermee is het mogelijk om jaarlijks de patiëntgegevens te accorderen en aan te vullen. De jaarcontrole vervangt dan (tijdelijk) het jaaroverzicht. Wanneer de jaarcontrole is afgerond dan is het jaaroverzicht zichtbaar. Voor de jaarcontrole hoeft u niet het centrum aan te geven, dit is altijd gelijk aan wat bij Patiëntenbeheer is aangegeven.

Bent u onderdeel van een clustercentrum, dan kunt u met CTRL meerdere centra selecteren.