Welke kosten zijn aan PROMs verbonden?

Aan de ondersteuning die Nefrovisie rondom de uitvoering van PROMs biedt, zijn geen kosten verbonden. De dienstverlening omvat het genereren van uitnodigingsbrieven in de centrumportal, het beschikbaar hebben van een online vragenlijst en de individuele terugkoppeling m.b.v. antwoordoverzichten.