Welke gegevens kan ik aanleveren via de uploadmodule?

Via de uploadmodule in Nefrodata kunt u de klinische gegevens aanleveren. De therapie- en centrummutaties kunt u via de module patiëntbeheer in Nefrodata registreren.

Het betreft de volgende klinische gegevens:

Onderwerp Veld in sjabloon Toelichting
Peildatum Peildatum Peildatum waarop de patient data is bepaald (dd-mm-jjjj)
Anemie Hb Hemoglobine (mmol/l)
IJzerstatus/IJzersuppletie Ferritine Ferritine (µg/l)
Transferrinesaturatie Transferrinesaturatie (%)
Calciumfosfaathuishouding Calcium Calcium (in mmol/l; gecorrigeerd voor albumine)
PO4 Fosfaat (mmol/l)
PTH Parathormoon(pmol/l)
Hepatitis B-vaccinatie HB titer anti-HBs-titer (U/L)
Dialysedosis (HD) SpKtV of eKtV of StdKtV SpKt/V of eKt/V of StdKt/V per dialyse
DialysePerWeek  Aantal dialyses per week
DialyseUren  Aantal dialyse-uren per week
rGFR_hd residual glomerular filtration rate (ml/min; rGFR)
Vaattoegang (HD) Vaattoegang Type vaattoegang
1) AV-fistel
2) AV-graft
3) Centraal veneuze katheter
4) Combinatie.
Dialysedosis (PD) TotKtV Totale Kt/V per week
rGFR_pd residual glomerular filtration rate (ml/min)
Peritonitis (PD) Peritonitis Aantal gevallen PD-peritonitiden
in voorgaande kwartaal

Voor definities zie de klinische parameters dialysecentra van de NFN.