Wat wordt er gecontroleerd tijdens een vervolgbezoek dataverificatie?

Dat hangt af van de beoordeling van het eerste bezoek. De uitkomsten van de dataverificatie zijn tijdens het visitatiebezoek besproken met het centrum. In de plenaire visitatie commissie (PVC) is het verslag en het advies van Nefrovisie besproken. Aan de hand daarvan is er in de PVC besloten het advies van Nefrovisie al dan niet op te volgen.

Indien er een vervolgbezoek komt, dan zal de nadruk liggen op dataverificatie van één of meer van de volgende onderdelen:

  • Registratie toestemming patiënten;
  • Volledigheid en juistheid actuele patiënten;
  • Steekproeven data actuele en overleden patiënten.