Waar moet ik beginnen als we PROMs willen organiseren?

Een goed startpunt is het bekijken van de door Nefrovisie ontwikkelde Factsheet PROMs nefrologie. Deze bevat de belangrijkste aandachtspunten voor het succesvol organiseren van PROMs in het eigen centrum.

Download de Factsheet PROMs nefrologie

Hieronder vindt u andere aandachtspunten bij de voorbereiding op het uitvoeren van PROMs:

  • besluitvorming over toepassen PROMs in managementoverleg;
  • aanstellen coördinator PROMs. De coördinator motiveert het team, is vraagbaak voor patiënten en heeft contacft met Nefrovisie over de PROMs;
  • plan van aanpak opstellen;
  • bepalen of de PROMs-uitnodigingen voor alle dialysepatiënten tegelijk (in bulk) of individueel (bijvoorbeeld voor een polibezoek, MDO of jaarcontrole) worden verspreid;
  • afspraken maken wie er op welk moment de uitnodigingsbrieven print en hoe deze verspreid gaan worden;
  • afspraken maken hoe de individuele terugkoppeling besproken wordt en of de patiënt deze zelf mee moet nemen of dat het centrum hiervoor zorgt;
  • informeer het team en patiënten vooraf over het belang en het doel van de PROMs. Gebruik hiervoor onderstaande informatiefilm en/of flyers en posters.
  • zorg ervoor dat de informatie in de centrumportal van Nefrodata is bijgewerkt. De uitnodigingsbrieven worden namelijk verstuurd op basis van de actuele patiëntenlijst in Nefrodata. Let op: dit betekent dat patiënten die geen toestemming voor Renine hebben gegeven ook geen uitnodigingsbrief krijgen.