Wat moet ik bij het onderdeel ‘Volume’ controleren?

Dit betreft de controle van het patiëntoverzicht op peildatum 31-12 van het voorgaande jaar. Op dit overzicht staan alle patiënten die op 31 december met een dialysebehandeling in Renine geregistreerd staan onder uw centrum.