Wat moet ik bij het onderdeel ‘Preëmptieve transplantaties’ controleren?

Dit betreft de controle van het aantal patiënten dat in het jaar van de jaarcontrole getransplanteerd is en door uw centrum verwezen is voor transplantatie zonder voorafgaande dialyse of transplantatie.

Het accorderen van de preëmptieve transplantaties is van belang voor een correcte weergave van uw eigen cijfers in o.a. het benchmarkrapport dat bij de visitatie gebruikt wordt. 

De informatie over de transplantaties is afkomstig uit de NOTR (Nederlandse Orgaan Transplantatie Registratie). De toestemming van de patiënten voor registratie in Renine en NOTR wordt verkregen via de NOTR. In deze registratie wordt bij de preëmptieve transplantaties echter niet altijd het verwijzend centrum aangeleverd. Daarom kan het zijn dat u patiënten mist bij ‘preëmptieve transplantaties’.

Er zijn verschillende redenen waarom u een patiënt op dit overzicht kan missen, bijvoorbeeld doordat het verwijzend centrum niet (correct) in de NOTR is geregistreerd.

Let op: betreft het een transplantatie die niet de eerste nierfunctievervangende therapie is of bijvoorbeeld een retransplantatie zonder tussentijdse dialyse, dan telt die niet als preëmptieve transplantatie. Deze is zichtbaar bij het overzicht ‘niet preëmptieve transplantaties’.

Indien u een preëmptieve transplantatie mist, kunt u kunt een e-mail sturen naar Nefrovisie met daarin de volgende gegevens:

  • geboortedatum
  • geslacht
  • transplantatiedatum en
  • transplantatiecentrum
  • indien bekend: ET nummer. Dit is het Eurotransplantnummer, het nummer van de wachtlijstregistratie.

Nefrovisie gaat na wat de oorzaak is. Indien mogelijk worden de gegevens in Renine aangepast. U dient de aanpassing echter ook aan het transplantatiecentrum door te geven. Het transplantatiecentrum kan het dan aanpassen in de NOTR. De NOTR is leidend voor de gegevens in Renine en anders worden de gegevens bij een volgende export vanuit de NOTR weer overschreven. Nefrovisie kan u het ET-nummer en de contactgegevens geven van het transplantiecentrum dat verantwoordelijk is voor de registratie in de NOTR.