Wat moet ik bij het onderdeel ‘Geen toestemming’ invullen?

In Renine mogen alleen patiënten worden geregistreerd die toestemming hiervoor hebben gegeven.

Voor de weergave van de jaarcijfers en het benchmarkrapport is het van belang om te weten hoeveel patiënten er geen toestemming hebben verleend voor registratie in Renine. Zo kan bij de rapportages worden aangeven van hoeveel patiënten we gegevens hebben (% dekkingsgraad). We vragen u dus om in het tabblad “Geen toestemming” aan te geven hoeveel patiënten u niet in Renine heeft kunnen registreren in het jaar van de jaarcontrole, omdat zij geen toestemming hebben gegeven. Het betreft patiënten die anders wel in Renine zouden worden geregistreerd (bij aanvang langer dan 28 dagen nierfunctievervangende therapie ondergaan).

Let bij de instroom op: ook patiënten die nog geen toestemming hebben gegeven, moeten hier meegeteld worden. Het is geen probleem als deze later in het jaar alsnog toestemming verlenen en in Renine geregistreerd worden.