Wat moet ik bij het onderdeel ‘COVID-19’ controleren?

Het accorderen van het overzicht met patiënten met diagnose COVID-19 is van belang voor het inzichtelijk maken van het effect van COVID-19 op de dialysepopulatie. Het betreft de controle van de patiënten die in uw centrum behandeld worden en de klinische diagnose COVID-19 kregen. Het gaat niet om verdenkingen. Controleer of alle patiënten met COVID-19 diagnose op het overzicht staan en of alles is ingevuld.

Het gaat om:

  • Datum diagnose COVID-19
  • COVID-19 bevestigd door test: ja/nee
  • Ziekenhuisopname door COVID-19: ja/nee
  • Zo ja, IC-opname door COVID-19: ja/nee
  • Indien overleden, overleden door COVID-19 infectie: ja/nee

Let op: u dient dit eenmaal te registreren en niet weer uit te vinken. Indien er na COVID-19 later weer een negatieve test is, dan moet het vinkje niet uigezet worden. Mocht er een tweede besmetting plaatsvinden dan kunt dit mailen naar Nefrovisie.