Wat moet ik bij het onderdeel ‘Behandeling beëindigd’ controleren?

Dit betreft controle van de patiënten die in het jaar van de jaarcontrole als laatst bekende therapie in Renine één van de volgende therapieën hadden:

  • Abstinerend beleid, behandeling beëindigd;
  • Herstel nierfunctie;
  • Conservatieve therapie;
  • Uit het oog verloren.

Graag deze patiënten controleren en indien van toepassing aangeven of de patiënt weer herstart is met dialyse of overleden is.