Wat kan ik doen om de respons in ons centrum te verhogen?

Enkele tips om de respons te verhogen zijn:

  • goede uitleg geven (zie ook de informatiefilm van twee minuten voor de patiënten en zorgverleners);
  • betrokkenheid van het hele team;
  • gebruik maken van tablets/laptops op de afdeling om de patiënt daar de vragenlijst in te laten vullen;
  • beoordelen wie de vragenlijsten hebben ingevuld (dit kan via de centrumportal, onder ‘PROMs’ > ‘Antwoordoverzichten’)
  • een thermometer zichtbaar voor patiënten ophangen met daarin de hoogte van de respons;
  • reminder één week na het uitdelen van de uitnodigingsbrief;