Wat is Renine?

Renine (Registratie Nierfunctievervanging Nederland) is de registratie van alle patiënten in Nederland met een nierfunctievervangende behandeling. Nefrovisie verzamelt de data voor Renine en koppelt deze terug aan de dialysecentra. Nefrovisie ziet Renine als een belangrijk instrument om de kwaliteit van geleverde zorg te bewaken, verbeteren én transparant te maken. Professionals, patiënten, verzekeraars en de overheid vragen hierom. Renine bestaat al sinds 1986 en de gegevens in Renine gaan helemaal terug tot 13 februari 1964, toen voor het eerst een dialysepatiënt in Nederland geregistreerd werd.

In eerste instantie is Renine door de beroepsgroep opgericht om informatie te leveren die een goede planning van de dialysecapaciteit mogelijk maakte en die bijdroeg aan het kwaliteitsbeleid in de dialysecentra. Om destijds een begin te maken met deze registratie werd informatie van de ERA-EDTA en Eurotransplant gebruikt als basis. De Renine database bevat informatie over patiënten die in Nederland zijn behandeld met een niet-experimentele, chronische nierfunctievervangende behandeling.