Wat is de rol van dataverificatie bij de visitatie?

De beoordeling van de dataverificatie wordt toegevoegd aan de documenten die de visitatoren beoordelen. Tijdens de visitatie wordt ad hoc gereflecteerd op de aanbevelingen uit het dataverificatierapport en wordt een concept besluit genomen naar aanleiding van het advies ten aanzien van de te ondernemen acties. Vervolgens wordt dit in de Plenaire Visitatie Commissie (PVC) besproken en vastgesteld.