Wat is de jaarcontrole?

Bij afsluiting van het kalenderjaar vindt een controle door alle dialysecentra in Nederland plaats van de gegevens in Renine van het afgelopen jaar. Er worden verschillende onderdelen gecontroleerd, waaronder controle van het aantal patiënten, het type behandeling op peildatum 31 december van dat jaar, de instroom van nieuwe patiënten, patiënten die getransplanteerd zijn en overleden patiënten. Deze jaarlijkse controle noemen we de ‘jaarcontrole’. Als alle centra de gegevens gecontroleerd hebben, worden de cijfers tot en met het gecontroleerde jaar ‘bevroren’. Dit betekent dat de registratie op dat moment de basis is voor de landelijke jaarcijfers op Nefrodata.nl en voor de verschillende rapportages, zoals het benchmarkrapport.