Wat gebeurt er met de uitkomsten?

De antwoorden die u geeft, worden strikt vertrouwelijk verwerkt door Nefrovisie. De ingevulde vragenlijsten van u en andere patiënten geven het dialysecentrum een beeld van de geleverde kwaliteit van zorg. De resultaten uit uw dialysecentrum worden vergeleken met die in andere dialysecentra en weergegeven in een overzichtelijk rapport dat wordt aangeboden aan uw dialysecentrum.

Daarnaast ontvangt u een antwoordoverzicht dat u kunt bespreken met uw arts of verpleegkundige tijdens een jaarcontrole of polibezoek.