Wat gebeurt er met de resultaten?

De gegevens van de ingevulde vragenlijsten worden gekoppeld aan Renine. Van elk centrum wordt door Nefrovisie vastgelegd:

  • of het centrum (via Nefrovisie) deelneemt aan PROMs
  • hoeveel patiënten de PROMs-vragenlijst hebben ingevuld
  • wat op centrumniveau de gemiddelde scores voor SF12 en DSI zijn