Wat gebeurt er als de patiënt de vragenlijst heeft ingevuld?

De patiënt krijgt direct na het invullen een link om een overzicht van de gegeven antwoorden (in het Nederlands) te downloaden. Daarnaast kan de patiënt zijn/haar e-mailadres invullen, zodat deze link naar zijn/haar e-mailadres gestuurd wordt.

Daarnaast is dit antwoordoverzicht maximaal 10 minuten na het invullen van de vragenlijst in de centrumportal van Nefrodata beschikbaar en daarmee toegankelijk voor de zorgverlener.

Bekijk hier een voorbeeld van het antwoordoverzicht.
Het antwoordoverzicht wordt altijd in het Nederlands gegenereerd, nooit in de voorkeurstaal van de patiënt. Dit wordt in de vragenlijst vermeld.