Wanneer worden de landelijke cijfers opgehoogd?

Na het afronden van de jaarcontrole worden de jaarcijfers opgemaakt. De deadline hiervoor is 1 maart. Het vaststellen van de jaarcijfers kan echter pas wanneer alle centra de jaarcontrole hebben geaccordeerd. Het streven is om de landelijke cijfers medio april beschikbaar te maken op Nefrodata.nl.