Waarom moet ik patiënten registreren in Renine?

De aanlevering van gegevens aan Renine is verplicht voor de visitatie van de centra. De gegevens uit Renine worden gebruikt bij de visitatie van de centra om een gedetailleerd beeld te verschaffen over de dialysebehandeling.