Waarom is er een jaarcontrole?

Voor goede cijfers is juiste en volledige registratie van belang. De jaarcontrole biedt centra jaarlijks de mogelijkheid om de gegevens van patiënten in Renine op een eenvoudige manier te controleren. De onderdelen die gecontroleerd worden, komen ook terug in het benchmarkrapport dat centra ontvangen. Hierin worden centra met elkaar vergeleken. Dit rapport wordt ook bij de visitatie gebruikt. Nadat alle centra de gegevens gecontroleerd hebben, worden de landelijke cijfers opgehoogd met een jaar.