Wat zijn de verschillende rollen in ADAS en door wie worden ze bepaald?

In ADAS zijn de volgende rollen gedefinieerd:

  • Contactpersoon: een medewerker van het dialysecentrum die verantwoordelijk is voor het beheer van de contactgegevens van het dialysecentrum, de bijbehorende gebruikers en de planning van visitatiedata.
  • Hoofdgevisiteerde: een medewerker van het dialysecentrum die binnen een visitatie als enige eindverantwoordelijk is voor het aanleveren van alle benodigde informatie, inclusief het invullen van vragenlijsten. De hoofdgevisiteerde kan tevens contactpersoon zijn.
  • Gevisiteerde: een medewerker van het dialysecentrum die actief betrokken is bij (de voorbereiding van) een visitatie.

U bepaalt zelf wie welke rol heeft binnen een visitatie. Indien een centrum beschikt over een kwaliteitsfunctionaris, zal die in eerste instantie door Nefrovisie worden aangewezen als hoofdgevisiteerde. Daarnaast zijn de medisch manager en de verpleegkundig manager altijd gevisiteerden.