Met welk doel vindt dataverificatie plaats?

Dataverificatie is een voorwaarde om de kwaliteit van de uitkomsten uit de registratie te kunnen waarborgen. Structureel vindt er intern dataverificatie plaats door middel van periodieke controles op de database. Daarnaast vindt er sinds 2018 dataverificatie plaats waarbij Nefrovisie extern de geregistreerde gegevens verifieert. Dit vindt voorafgaand aan de visitatie plaats. Hierbij wordt met name op juistheid en volledigheid van de gegevens en op de aanwezigheid van toestemming voor registratie gelet. Externe dataverificatie op de transplantatiegegevens wordt uitgevoerd door de Nederlandse Orgaantransplantatie Registratie (NOTR).