Kan de tekst in de uitnodigingsbrief aangepast worden?

Dit kan niet. De tekst is voor alle patiënten in Nederland gelijk en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de NVN. Hierbij zijn onder andere de ervaringen in de pilot en adviezen vanuit ICHOM meegenomen. We zullen medio 2019 evalueren of deze werkwijze voldoende aansluit bij de praktijk.

De uitnodigingsbrief is vertaald naar het Engels, Turks en Arabisch. Zie voor meer informatie hierover de vraag ‘Is de uitnodigingsbrief ook in andere talen beschikbaar?’